*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه یازدهم» ثبت شده است

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم با جواب - دی 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم با جواب - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

کوئیز زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 3- Art and Culture

کوئیز زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 3- Art and Culture

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

کوئیز زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 2- A Healthy Lifestyle

کوئیز زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 2- A Healthy Lifestyle

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان زبان انگلیسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان زبان انگلیسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان هماهنگ ترم اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم

امتحان هماهنگ ترم اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت