*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات تاریخ2 پایه یازدهم» ثبت شده است

امتحان تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 10 و 11

امتحان تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 10 و 11

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 7- جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 7- جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 6- امویان بر مسند قدرت

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 6- امویان بر مسند قدرت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 5- تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 5- تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 3- اسلام در مکه تا درس 5- تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 3- اسلام در مکه تا درس 5- تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 2- روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 2- روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 16- رنسانس و عصر جدید

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 16- رنسانس و عصر جدید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 14- فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 14- فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 15- قرون وسطا

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 15- قرون وسطا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 13- تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 13- تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 12- فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 12- فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 11- حکومت جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 11- حکومت جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1- منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1- منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه پرسش و پاسخ طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 9 تا 16

مجموعه پرسش و پاسخ طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 9 تا 16

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه سوال و جواب طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 16

مجموعه سوال و جواب طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 16

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان (2) یازدهم انسانی با جواب - درس 1 تا 10

سوالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان (2) یازدهم انسانی با جواب - درس 1 تا 10

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 9- ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 9- ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 10- ایران در دوران غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 10- ایران در دوران غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت