*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات نوبت اول پایه یازدهم» ثبت شده است

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی - ویژه دی 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی - ویژه دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم مشترک انسانی و معارف - ویژه دی 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم مشترک انسانی و معارف - ویژه دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول نگارش (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها

سوالات امتحان نوبت اول نگارش (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

سوالات امتحان نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

سوالات امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

سوالات امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

سوالات امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی

سوالات امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها

سوالات امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت