سوالات 10 سال اخیر کنکورهای سراسری، آزاد و سازمان سنجش + پاسخ تشریحی ترمودینامیک