نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشته ریاضی با پاسخ تشریحی