درس هایی از قرآن

تاریخ آغاز:1396/12/17

تاریخ پایان:1396/12/23

1- کدام یک از سوره‌های قرآن، بیانگر عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها است؟
1) سوره نور
2) سوره کوثر
3) سوره نساء
2- بر اساس قرآن، راه تشکر از نعمت‌های خداوند چیست؟
1) اقامه نماز
2) انفاق و زکات
3) هر دو مورد
3- آیه 69 سروه یس، چه صفتی را از پیامبر اکرم نفی می‌کند؟
1) شاعر بودن
2) کاهن بودن
3) مجنون بودن
4- تسبیحات پس از نماز، در اصل از کیست؟
1) حضرت علی علیه السلام
2) حضرت زهرا سلام الله علیها
3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم
5- آیه 32 سوره طه به چه امری اشاره دارد؟
1) جلب مشارکت دیگران
2) نفی هرگونه شریک در کارها
3) لزوم اخلاص در کارها