گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 11 کاوشگری- چگونه از مواد سازگار با محیط پلاستیک تهیه کنیم؟