نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 6- امویان بر مسند قدرت