نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 5- تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین