نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 13- تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی