*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۶۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم تجربی» ثبت شده است

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی- فصل ششم- تقسیم یاخته

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی- فصل ششم- تقسیم یاخته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

79سوال تستی فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی - فصل 1- قسمت دوم- قانون کولن

79سوال تستی فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی - فصل 1- قسمت دوم- قانون کولن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 7- باران محبت

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 7- باران محبت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 6- پرورده عشق

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 6- پرورده عشق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 5- ذوق لطیف

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 5- ذوق لطیف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 3- در کوی عاشقان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 3- در کوی عاشقان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 2- قاضی بست

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 2- قاضی بست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 1- نیکی

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان مستمر فارسی (2) یازدهم-درس 1 تا 3

امتحان مستمر فارسی (2) یازدهم-درس 1 تا 3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده فارسی (2) یازدهم - درس 1 تا 9

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده فارسی (2) یازدهم - درس 1 تا 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت