*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۶۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم تجربی» ثبت شده است

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - دی 96

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم - دی 96

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم - دی 96

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم - دی 96

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دی 96

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم - دی 96

سوالات تشریحی امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تستی شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

سوالات تستی شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دی 96

سوالات امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دی 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 5- زباله فاجعه محیط زیست

امتحان انسان و محیط زیست پایه یازدهم - درس 5- زباله فاجعه محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل دوم و سوم

جزوه زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل دوم و سوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نام گذاری آلکان ها (بر اساس IUPAC)

نام گذاری آلکان ها (بر اساس IUPAC)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه نمونه سوال و تمرین های شیمی (2) یازدهم - فصل 2- در پی غذای سالم (110 سوال تشریحی)

مجموعه نمونه سوال و تمرین های شیمی (2) یازدهم - فصل 2- در پی غذای سالم (110 سوال تشریحی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران - درس 1 تا 26

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران - درس 1 تا 26

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان شیمی2 پایه یازدهم

نمونه سوال امتحان شیمی2 پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت