*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۶۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم تجربی» ثبت شده است

امتحان فارسی (2) یازدهم - درس 10 تا 12

امتحان فارسی (2) یازدهم - درس 10 تا 12

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان درس انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

امتحان درس انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی زیست شناسی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی زیست شناسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی شیمی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی شیمی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمونک نگارش (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها - درس 5- سفرنامه

آزمونک نگارش (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها - درس 5- سفرنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمونک نگارش (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها - درس 4 - گسترش محتوا 3 - گفت‌وگو

آزمونک نگارش (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها - درس 4 - گسترش محتوا 3 - گفت‌وگو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

آزمون زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک (2) یازدهم رشته علوم ریاضی - دیماه 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک (2) یازدهم رشته علوم ریاضی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک (2) یازدهم رشته - دیماه 96

نمونه سوال امتحان نوبت اول فیزیک (2) یازدهم رشته - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات امتحانی فیزیک (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - 3-2 میدان مغناطیسی

نمونه سوالات امتحانی فیزیک (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - 3-2 میدان مغناطیسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات تستی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل ششم - تقسیم یاخته

نمونه سوالات تستی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل ششم - تقسیم یاخته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تستی شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی با پاسخ تشریحی - سینتیک شیمیایی

سوالات تستی شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی با پاسخ تشریحی - سینتیک شیمیایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان زیست شناسی (2) یازدهم - از صفحه 1 تا 101 کتاب درسی

سوالات امتحان زیست شناسی (2) یازدهم - از صفحه 1 تا 101 کتاب درسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل 4 و 5

سوالات امتحان ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی - فصل 4 و 5

gama.ir

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات آزمون تستی فارسی (2) یازدهم با کلید - درس 10 تا 12

سوالات آزمون تستی فارسی (2) یازدهم با کلید - درس 10 تا 12

gama.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

gama.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تحقیق زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - تشریح چشم گوساله

تحقیق زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - تشریح چشم گوساله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تحقیق در مورد آزبست

تحقیق در مورد آزبست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

امتحان زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی فصل 4 و 5

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی فصل 4 و 5

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت