*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۶۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم تجربی» ثبت شده است

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 2) - درس دوم- A Healthy Lifestyle

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 2) - درس دوم- A Healthy Lifestyle

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 3) - درس اول- Understanding People

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 3) - درس اول- Understanding People

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی + جواب پیشنهادی خرداد 97

نمونه سوال امتحان نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی + جواب پیشنهادی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تستی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی + جواب محاسبۀ حد

سؤالات تستی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی + جواب محاسبۀ حد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی فصل 1 تا 6

سؤالات تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی + پاسخ تشریحی فصل 1 تا 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی عربی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی عربی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت