*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۶۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم تجربی» ثبت شده است

امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دیماه 96

امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

آزمون نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - درس 1 تا 13

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - درس 1 تا 13

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم-رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم-رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول ریاضی (2) یازدهم-رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول ریاضی (2) یازدهم-رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

آزمون فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت