*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۱۸۶ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم انسانی» ثبت شده است

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

آزمون نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1 تا 6

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1 تا 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 7

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 4 تا 7

نمونه سوال امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 4 تا 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه سوال طبقه بندی شده فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - کل کتاب

مجموعه سوال طبقه بندی شده فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - کل کتاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان مستمر جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 5 و درس 6

امتحان مستمر جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 5 و درس 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم کلیه رشته‌ها با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول دین و زندگی پایه یازدهم کلیه رشته‌ها با پاسخ تشریحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت