*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۱۸۶ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-علوم انسانی» ثبت شده است

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 2) - درس دوم- A Healthy Lifestyle

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 2) - درس دوم- A Healthy Lifestyle

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 3) - درس اول- Understanding People

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری زبان انگلیسی پایۀ یازدهم (شماره 3) - درس اول- Understanding People

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی آمادگی خرداد 97

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم رشته انسانی خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم رشته انسانی خرداد 97

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تشریحی و تستی طبقه‌بندی شده علوم و فنون ادبی (2) یازدهم درس 1 تا 12

سؤالات تشریحی و تستی طبقه‌بندی شده علوم و فنون ادبی (2) یازدهم درس 1 تا 12

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات طبقه‌بندی شده دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی و معارف + جواب درس 1 تا 18

سؤالات طبقه‌بندی شده دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی و معارف + جواب درس 1 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تستی تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 11 حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

سؤالات تستی تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 11 حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تستی تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 12 فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری

سؤالات تستی تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 12 فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤال و جواب طبقه‌بندی شده تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 1 تا 8

سؤال و جواب طبقه‌بندی شده تاریخ (2) انسانی پایه یازدهم درس 1 تا 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم - آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم - آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت