*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۵۲ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک» ثبت شده است

تست خازن فیزیک یازدهم ریاضی

تست خازن فیزیک یازدهم ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 7- باران محبت

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 7- باران محبت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 6- پرورده عشق

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 6- پرورده عشق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 5- ذوق لطیف

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 5- ذوق لطیف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 3- در کوی عاشقان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 3- در کوی عاشقان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 2- قاضی بست

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 2- قاضی بست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 1- نیکی

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان مستمر فارسی (2) یازدهم-درس 1 تا 3

امتحان مستمر فارسی (2) یازدهم-درس 1 تا 3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده فارسی (2) یازدهم - درس 1 تا 9

مجموعه سوالات تستی طبقه بندی شده فارسی (2) یازدهم - درس 1 تا 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها -1- دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم مشترک همه رشته‌ها - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت