*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


۱۷۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک» ثبت شده است

امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

آزمون تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها ویژه آمادگی کنکور سراسری - فصل چهارم- ادبیات پایداری درس 8 و 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - فصل اول - جبر و معادله (درس 1 تا 5)

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - فصل اول - جبر و معادله (درس 1 تا 5)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - درس 1 تا 13

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - درس 1 تا 13

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی - فصل 1 - الکتریسیته ساکن (تا انرژی پتانسیل الکتریکی)

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی - فصل 1 - الکتریسیته ساکن(تا انرژی پتانسیل الکتریکی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - دیماه 96

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - دیماه 96


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوال امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

امتحان کلاسی فارسی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 5 تا 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان مستمر فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - تا نیرو محرکه الکتریکی و مدارها

سوالات امتحان مستمر فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - تا نیرو محرکه الکتریکی و مدارها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت