*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۵۲ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک» ثبت شده است

ارزشیابی تکوینی عربی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی عربی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

سوالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات کنکورهای سراسری، آزاد و سازمان سنجش و خارج از کشور + پاسخ تشریحی لگاریتم

سوالات کنکورهای سراسری، آزاد و سازمان سنجش و خارج از کشور + پاسخ تشریحی لگاریتم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 4 انرژی، حرکت، زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم - آمادگی خرداد 97

سوالات امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم - آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان فیزیک (2) یازدهم رشتۀ تجربی فصل 1 الکتریسیتۀ ساکن ( تا مبحث خطوط میدان الکتریکی)

سوالات امتحان فیزیک (2) یازدهم رشتۀ تجربی فصل 1 الکتریسیتۀ ساکن ( تا مبحث خطوط میدان الکتریکی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات 10 سال اخیر کنکورهای سراسری، آزاد و سازمان سنجش + پاسخ تشریحی ترمودینامیک

سوالات 10 سال اخیر کنکورهای سراسری، آزاد و سازمان سنجش + پاسخ تشریحی ترمودینامیک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی حسابان (1) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی حسابان (1) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تمرین‌های تکمیلی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی فصل چهارم- مثلثات

تمرین‌های تکمیلی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی فصل چهارم- مثلثات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون میان نوبت دوم حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی فصل 1 تا 4

آزمون میان نوبت دوم حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی فصل 1 تا 4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی حسابان (1) پایۀ یازدهم فصل پنجم حد و پیوستگی

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی حسابان (1) پایۀ یازدهم فصل پنجم حد و پیوستگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی آمار و احتمال پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

ارزشیابی تکوینی آمار و احتمال پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 6

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تستی فیزیک (2) تجربی یازدهم رشته تجربی - 3-1 مغناطیس و قطب های مغناطیسی

سوالات تستی فیزیک (2) تجربی یازدهم رشته تجربی - 3-1 مغناطیس و قطب های مغناطیسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت