*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۲۵۲ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک» ثبت شده است

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤالات امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم + پاسخ تشریحی آمادگی خرداد 97

نمونه سؤالات امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم + پاسخ تشریحی آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی- خرداد 97

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی- خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-2

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-1

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی - خرداد 97

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی - خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم هندسه (2) پایۀ یازدهم + پاسخ آمادگی خرداد 97

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم هندسه (2) پایۀ یازدهم + پاسخ آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم + جواب پیشنهادی خرداد 97

نمونه سوال امتحان نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم + جواب پیشنهادی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات تستی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی + جواب - محاسبۀ حد

سؤالات تستی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی + جواب - محاسبۀ حد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ ریاضی پایۀ یازدهم خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 7 محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم خرداد 97

سؤالات پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشتۀ تجربی پایۀ یازدهم خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت