*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


۵۱ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک :: جزوه ها» ثبت شده است

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 1- Underestanding People

راهنمای گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی (2) یازدهم - Lesson 1- Underestanding People

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - فصل 3 و 4 و 5

راهنمای گام به گام حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - فصل 3 و 4 و 5

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - تابع نمایی و حل معادلات و نامعادلات نمایی

جزوه حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - تابع نمایی و حل معادلات و نامعادلات نمایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

gama.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تحقیق در مورد آزبست

تحقیق در مورد آزبست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی - فصل 3- روابط طولی در مثلث

راهنمای گام به گام هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی - فصل 3- روابط طولی در مثلث

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی - فصل 2 - تبدیل‌های هندسی و کاربرد ها

راهنمای گام به گام هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی - فصل 2 - تبدیل‌های هندسی و کاربرد ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 9 کاوشگری-چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 9 کاوشگری-چگونه در مقیاس کوچک فلز استخراج کنیم؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 7 مربی- واکنش زمان سنج

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 7 مربی- واکنش زمان سنج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 4 مربی- شبیه و شبیه تر

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 4 مربی- شبیه و شبیه تر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 19 دستورالعملی- لایه ای براق به رنگ طلا

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 19 دستورالعملی- لایه ای براق به رنگ طلا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 18 دستورالعملی- چراغ افروز شیمیایی

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 18 دستورالعملی- چراغ افروز شیمیایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 17 دستورالعملی- سردتر از یخ

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 17 دستورالعملی- سردتر از یخ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 16 دستورالعملی- تهیه گاز جوشکاری

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 16 دستورالعملی- تهیه گاز جوشکاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 14 دستورالعملی- انرژی در واکنش های شیمیایی

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 14 دستورالعملی- انرژی در واکنش های شیمیایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 13 دستورالعملی- شیمی در پزشکی

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 13 دستورالعملی- شیمی در پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 کاوشگری- درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است؟

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 کاوشگری- درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 کاوشگری- درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است؟

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 کاوشگری- درصد جرمی اسید سرکه سنتی چقدر است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 دستورالعملی- درصد خلوص کانسنگ مس

گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم - آزمایش 12 دستورالعملی- درصد خلوص کانسنگ مس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت