*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


۲۶ مطلب با موضوع «پایه یازدهم-ریاضی و فیزیک :: جزوه ها» ثبت شده است

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مبحث لغات کنکور

مبحث لغات کنکور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

درسنامه درس سوم عربی یازدهم

درسنامه درس سوم عربی یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه کامل حسابان پایه یازدهم

جزوه کامل حسابان پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه لگاریتم رشته ریاضی پایه یازدهم

جزوه لگاریتم رشته ریاضی پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه فصل چهارم و پنجم حسابان پایه یازدهم

جزوه فصل چهارم و پنجم حسابان پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه فصل دوم فیزیک پایه یازدهم

جزوه فصل دوم فیزیک پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه آرایه های ادبی کنکور

جزوه آرایه های ادبی کنکور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

جزوه دستور زبان و آرایه های ادبی دبیرستان های دوره دوم متوسطه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2)-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2)-درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

راهنمای گام به گام آرایه های ادبی کتاب فارسی (2) یازدهم دبیرستان عمومی کلیه رشته ها - درس 1 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1

جزوه و تمرین گرامر زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 1


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

جزوه درک مطلب زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم-درس 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

درسنامه و نمونه سوال تستی با پاسخ عربی پایه یازدهم-مشترک رشته ریاضی و تجربی

درسنامه و نمونه سوال تستی با پاسخ عربی پایه یازدهم-مشترک رشته ریاضی و تجربی


بنر دانلود وبلاگ پرتال درسی عرش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت