شکسپیر: از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.


۵ مطلب با موضوع «پایه دهم-ریاضی و فیزیک :: نمونه سوالات» ثبت شده است

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس پنجم انسانی و درس چهارم غیر انسانی

دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس پنجم انسانی و درس چهارم غیر انسانی

1-      دیدگاه پیامبران الهی در باره مرگ چیست؟ ص52

2-      سرلوحه دعوت پیامبران چه چیزی بوده است؟ ص52

3-      پیامبران الهی وجود معاد را چگونه بیان می کردند؟ ص52

4-      قانون عقلی "دفع خطر احتمالی عقلا لازم است." را ضمن مثال توضیح داده و بیان کنید چگونه با استفاده از آن می توان معاد را اثبات کرد؟ ص53

5-      پیامبران الهی پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده و آن را لازمه ایمان به خدا قرا داده اند؟ ص56

6-      آیا با خبردادن پیامبران از معاد و با استفاده از قاعده عقلی می توان معاد رااثبات کرد؟توضیح دهید. ص53

7-      چگونه می توان بر اساس آیه مبارکه "الله لا اله الا هو لیجمهنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا" معاد را اثبات کرد؟ ص53

8-      با قرآن از چند طریق می توان قرآن را اثبات کرد؟ص53

9-      استدلال های قرآن برای اثبات معاد را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟ ص54

10-  چرا برخی واقعه بزرگ و با عظمتی مثل معاد را انکار می کنند؟ ص54

11-  چند نمونه از آیات قرآن که دلالت بر امکان معاد دارند راذک کنید.ص 54

12-  استدلال های قرآن برحتمی بودن معاد چیست؟ ص55

13-  چگونه می توان بر اساس حکمت الهی معاد را اثبات کرد؟ ص55

14-  آیه مبارکه " افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون" اشاره به کدام یک از دلایل ضرورت معاد دارد؟ ص56

15-  عدل خداوند در مورد انسان ها به چه معناست؟ ص56

16-  چرا تحقق وعده عدل الهی در زندگی دنیوی انسان امکان ناپذیر است؟ ص56

17-  چگونه بر اساس عدل الهی می توان معاد را اثبات کرد؟ ص56

18-  آیه مبارکه "ام نجعل الذین آمنوا و عملو الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار" به کدام یک از دلایل ضرورت معاد اشاره دارد؟ ص57

http://arshportal.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس چهارم انسانی و درس سوم غیر انسانی

دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس چهارم انسانی و درس سوم غیر انسانی

1-      فرصت محدود  انسان برای استفاده از سرمایه ها در جهت رسیدن به هدف چه زمانی پایان می یابد؟ ص42

2-      دیدگاه های انسان ها در برخورد با مرگ چیست؟ ص43

3-      ویژگی های بعد جسمانی انسان چیست؟ ص43

4-      ویژگی های بعد روحانی انسان چیست؟ ص43

5-      دیدگاه پیامبران الهی در باره مرگ چیست؟ ص43

6-      رسول خدا(ص) در مورد مرگ چه نظری را ارائه می فرمایند؟ ص43

7-      باهوش ترین مومنان از دیدگاه پیامبر(ص) چه کسانی هستند؟ ص43

8-      پیامبر(ص) دنیا و مرگ را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟ ص43

9-      آیه مبارکه " و ما هذه الحیوه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الآخره لهی الحیوان" بر چه چیزی تاکید دارد؟ ص44

10-  پیامدهای اعتقاد به معاد چیست؟ص44

11-  آیه مبارکه " من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون" به کدام یک از پیامدهای اعتقاد به معاد اشاره دارد؟ص44

12-  انسان معتقد به معاد در مورد اعمال نیک خود چگونه می اندیشد؟ ص44

13-  معتقدین به معاد مرگ را برای چه کسانی ناگوار و هولناک می دانند؟ ص 45

14-  آیا نترسیدن خداپرستان از مرگ به معنای آرزوی مرگ توسط آن هاست؟ ص45

15-  علت آن که معتقدان به معاد از حق مظلوم دفاع می کنند و فداکاری در راه خدا برای آن ها آسانتر شده و در شجاعت به مرحله عالی می رسند، چیست؟ ص45

16-  دلیل استقبال شهادت از سوی معتقدان به معاد چیست؟ ص45

17-  نترسیدن خداپرستان از مرگ و از طرفی درخواست عمر طولانی از خدا برای تلاش درراه خدا و خدمت به آن ها، باعث بوجودآمدن چه پیامدهای مثبتی برای آن ها می شود؟ ص45

18-  امام حسین(ع) را چگونه تبین می فرمایند؟ص 45

19-  چرا برخی انسان ها وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند؟ ص46

20-  دیدگاه منکران معاد در باره مرگ چیست؟ ص46

21-  آیه مبارکه " وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون" اشاره به کدام دیدگاه در مورد مرگ دارد؟ ص46

22-  پیامدهای انکار معاد چیست؟ص46

23-  منکران معاد برای تسکین خود و فرار از ناراحتی مرگ به چه راه هایی متمسک می شوند؟ ص46

24-  آیا پیامدهای منفی انکار معاد گریبان معتقدان به معاد را نیز می گیرد؟ چرا؟ ص47

25-  چرا رفتار برخی معتقدان به معاد تفاوتی با رفتار منکران معاد ندارد؟ ص47

http://arshportal.com

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس دوم دینی پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس دوم دینی پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی و انسانی

درس دوم

 1. قرآن کریم هدف خلقت انسان را چه چیزی بیان کرده است؟

 2. چه چیزی رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او را تضمین می کند؟

 3. اولین گام برای حرکت انسان در مسیر رستگاری چیست؟

 4. انسان برای حرکت در مسیر رستگاری و کمال نسبت به چه چیزهایی باید شناخت حاصل کند؟

 5. چرا حضرت علی(ع) می فرمایند:" خودشناسی سودمندترین دانش هاست"؟

 6. خداوند چگونه انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و او را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است؟

 7. عوامل مهم و تاثیرگذار در حرکت انسان به سوی هدف، چیست؟

 8. نیروی تعقل و تفکر چه توانائی هایی به انسان می دهد؟

 9. چرا خداوند ما را صاحب اراده و اختیار قرار داد؟

 10. آیه مبارکه "انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" اشاره به کدام یک از سرمایه های انسان دارد؟

 11. انسان چگونه راه رستگاری و شقاوت را پیدا می کند؟

 12. شناخت خیر وگرایش به آن و شناخت شر و بیزاری از آن چه تاثیری در اعمال ما دارد؟

 13. آیه مبارکه" ونفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها" اشاره به کدام یک از سرمایه های اعطائی خداوند به انسان دارد؟

 14. گرایش انسان به نیکی و زیبائی چه تاثیری در اجتناب او از گناه دارد؟

 15. عامل درونی و سرزنشگر انسان در مقابل گناه چیست؟

 16. آیه مبارکه "ولا اقسم بالنفس اللوامه" اشاره به چه چیزی در وجود انسان دارد؟

 17. عوامل بیرونی سعادت انسان چیست؟

 18. سرمایه های عظیم و ارزشمند انسان برای حرکت در مسیر هدف، چیست؟

 19. چرا ما به عنوان انسان نباید به کاری در حد و اندازه حیوان قانع شویم و در همان سطح بمانیم؟

 20. عامل درونی سقوط انسان چیست و چه نقشی در انحراف انسان از مسیر سعادت و رستگاری دارد؟

 21. منظور حضرت علی (ع) از حدیث زیر کدام نفس انسان است؟ "دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست."

 22. عامل بیرونی سقوط انسان چیست و چه نقشی در انحراف انسان از مسیر سعادت و رستگاری دارد؟

 23. آیا انسان در قیامت می تواند شیطان را مسبب گمراهی خود معرفی کرده و تمام تقصیرات خود را به گردن او بیاندازد؟

 24. شیطان از چه راه هایی ما را فریب می دهد؟

 25. چرا شیطان برای همیشه از درگاه خدا رانده شد؟

 26. امام زمان(عج) راه شکست شیطان را چه چیزی معرفی می کنند؟

http://arshportal.com

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس اول دینی پایه دهم-رشته ریاضی و تجربی و انسانی

دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس اول دینی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی و انسانی)

درس اول

 1. در صورت نداشتن هدف در زندگی، ممکن است چه اتفاقی برایمان بیافتد؟

 2. چرا در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدف وجود داشته است؟

 3. حکیم به چه کسی می گویند؟

 4. "حق" بودن آفرینش جهان به چه معناست؟

 5. آیه مبارکه " وما خلقنا السموات والارض وما بینهما لاعبین ماخلقناهما الا بالحق" نشانگر چیست؟

 6. چرا خداوند آفرینش جهان را "حق" می داند؟

 7. پیام های آیه مبارکه " وما خلقنا السموات والارض وما بینهما لاعبین ماخلقناهما الا بالحق" چیست؟

 8. چرا از آفرینش انسان هدفی وجود داشته است؟

 9. گام نهادن انسان در این دنیا چه نقشی در رسیدن او به هدف دارد؟

 10. آیا میان انسان و دیگر موجودات، چگونگی رسیدن به هدف یکسان است؟توضیح دهید

 11. حرکت اسان به سوی هدف چگونه صورت می گیرد؟

 12. حرکت غیر انسان ها به سوی هدف چگونه انجام می شود؟

 13. آنچه انسان به دنبال آن است، چه ویژگی هایی دارد؟

 14. تفاوت انسان با غیر او در رسیدن به رشد و کمال چیست؟

 15. آیا اهداف انسان ها متفاوت است؟ مثال بزنید

 16. منشا اختلاف اهداف در انسان ها چیست؟

 17. برای انتخاب صحیح هدف ها چه باید کرد؟

 18. اهداف به چند دسته تقسیم می شوند؟چرا؟

 19. برای هر یک از اهداف اصلی(پایان ناپذیر) و فرعی(پایان پذیر) مثال بزنید.

 20. کدام یک از انواع اهداف ذکر شده برای زندگی ما ضروری اند؟توضیح دهید.

 21. چرا خدا سرچشمه خوبی ها و زیبائی هاست؟

 22. چرا باید تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کنیم؟

 23. آیه مبارکه "وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون" به چه نکته ای در مورد زندگی انسان اشاره دارد؟

 24. آیا عبادت صرف خواندن نماز و گرفتن روزه و..... است؟توضیح دهید.

 25. مهم ترین عاملی که می تواند یک عمل را به عبادت تبدیل کند، چیست؟

 26. دو ویژگی مهم یک عمل عبادی چیست؟

 27. آیه مبارکه " قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین" اشاره به کدام ویژگی عمل عبادی دارد؟

 28. در چه صورت خوشحالی ها، ناراحتی ها، شکست ها و پیروزی ها، تعریف جدید پیدا می کنند؟

 29. در صورتی که هدف و مقصد زندگی خدا باشد، چه چیزی ما را خوشحال و یا آزرده می کند؟

 30. بندگی خدا چه پیامد مثبتی برای ما به همراه دارد؟

 31. در چه صورت انسان شایسته دریافت لطف و رحمت ویژه از جانب خدا شده و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت می رسد؟

 32. تعبیر قرآن در مورد افرادی که فقط به لذت های مادی وسرگرم شدن به آن ها می اندیشند، چیست؟

 33. ویژگی هدف اصلی چیست؟

 34. در چه صورت هدف اصلی، هدف های بیشتری را در خود جای می دهد؟

 35. هدف"عبادت و بندگی خدا" چگونه اهداف دیگر را در خود جای می دهد؟

 36. آیه مبارکه "من کان یرید ثواب الدنیا فعندالله ثواب الدنیا و الآخره" اشاره به چه نکته ای در مورد انتخاب هدف، دارد؟

 37. برای آن که هدف، ضامن خوشبختی ما باشد، چه باید بکنیم؟

http://arshportal.com

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه و تست درس 1 ریاضی پایه دهم

جزوه + تست فصل اول ریاضی دهم (رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و فنی ) شامل نکات مهم درسی فصل 1 ریاضی دهم و تست های فصل 1 ریاضی دهم (از موضوعات الگو و دنباله – دنباله حسابی – دنباله هندسی – نزدیک شدن جملات دنباله به یک عدد – دنباله ی تقریبات اعشاری – ریشه گیری اعداد حقیقی – خواص ریشه ها – توان رسانی با اعداد گویا و حقیقی و…) را در .::ادامه مطلب::. دانلود نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان