*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


۳۶۳ مطلب توسط «علیرضا شبان» ثبت شده است

مجموعه سوال و جواب طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 16

مجموعه سوال و جواب طبقه بندی شده تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 16

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان (2) یازدهم انسانی با جواب - درس 1 تا 10

سوالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان (2) یازدهم انسانی با جواب - درس 1 تا 10

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 9- ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 9- ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 3- پوشاک نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 10- ایران در دوران غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی

سوالات امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم - درس 10- ایران در دوران غزنوی سلجوقی و خوارزمشاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

راهنمای گام به گام شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1- قدر هدایای زمینی را بدانیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

راهنمای پاسخ دهی به پرسش ها- تمرین ها- فعالیت ها و مسئله های فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 و 2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

دستورالعمل آزمایش های کل کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 1 تا 4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

جزوه شیمی (2) یازدهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 2- در پی غذای سالم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1- منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

امتحان تاریخ (2) انسانی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1- منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

توضیحات تکمیلی انرژی و دما - 2-1 مفاهیم اولیه ترموشیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان شیمی2 پایه یازدهم

نمونه سوال امتحان شیمی2 پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

مبحث لغات کنکور

مبحث لغات کنکور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان هندسه (2) یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نگارش (2) یازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نگارش (2) یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه شانزدهم

درس هایی از قرآن

تاریخ آغاز:1396/11/26

تاریخ پایان:1396/12/02

1- آیه 6 سوره ضحی به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟
الف) یتیم بودن
ب) فقیر بودن
ج) سیّد بودن

2- پیامبر اکرم چه کسانی را از مسجد بیرون کرد؟
الف) کافران و مشرکان
ب) منافقان و ریاکاران
ج) تارکان زکات و انفاق

3- اقامه نماز در مسجد،‌از کدام شرایط نماز است؟
الف) شرایط صحت
ب) شرایط قبولی
ج) شرایط کمال

4- آیه 120 سوره آل عمران به کدام ویژگی دشمنان اشاره دارد؟
الف) اگر خیری به شما برسد ناراحت می‌شوند
ب) اگر زیانی به شما برسد خوشحال می‌شوند
ج)‌هر دو مورد

5- کدام یک از موارد ذیل، از شرایط قبولی نماز است؟
الف) وضو یا تیمم
ب) لقمه حلال
ج) عطر و مسواک
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک (2) رشته ریاضی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک (2) رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک (2) رشته تجربی

سوالات و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک (2) رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت