*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


دانلود نمونه سوال تاریخ ایران و جهان پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تاریخ ایران و جهان پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سول اقتصاد پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سول اقتصاد پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون تستی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی + پاسخنامه تشریحی فصل هفتم تولید مثل (گفتار 2 دستگاه تولید مثل در زن)

آزمون تستی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی + پاسخنامه تشریحی فصل هفتم تولید مثل (گفتار 2 دستگاه تولید مثل در زن)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی آمار و احتمال پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

ارزشیابی تکوینی آمار و احتمال پایه یازدهم رشتۀ ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار احتمال پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار احتمال پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فیزیک (2) رشته ریاضی با پاسخ تشریحی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوالات تستی جامعه شناسی (2) یازدهم رشته انسانی با کلید - درس 1 تا 15

نمونه سوالات تستی جامعه شناسی (2) یازدهم رشته انسانی با کلید - درس 1 تا 15

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی - ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی - ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی - ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 6

نمونه سوال و جواب انسان و محیط زیست یازدهم - درس 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تاریخ پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تاریخ پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

مجموعه سوال طبقه بندی شده دین و زندگی (2) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 10 تا 18

مجموعه سوال طبقه بندی شده دین و زندگی (2) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 10 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات تستی فیزیک (2) تجربی یازدهم رشته تجربی - 3-1 مغناطیس و قطب های مغناطیسی

سوالات تستی فیزیک (2) تجربی یازدهم رشته تجربی - 3-1 مغناطیس و قطب های مغناطیسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت