*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال عربی زبان قرآن پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال عربی زبان قرآن پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

سوالات امتحان نوبت اول شیمی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

سوالات امتحان نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان نوبت اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی

سوالات امتحان نوبت اول حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها

سوالات امتحان نوبت اول انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

سوالات امتحان نوبت اول تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی

سوالات امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سوالات امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

سوالات امتحان نوبت اول آزمایشگاه علوم (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت