*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

جزوه تولید مثل جنسی زیست یازدهم

جزوه تولید مثل جنسی زیست یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

جزوه آموزشی شیمی یازدهم مشترک ریاضی و تجربی فصل 3 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی ریاضی (2) پایۀ یازدهم تجربی فصل ششم حد و پیوستگی

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی ریاضی (2) پایۀ یازدهم تجربی فصل ششم حد و پیوستگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جزوه، مثال، تمرین و تست ریاضی (2) تجربی یازدهم پایۀ رشته تجربی - فصل هفتم- آمار و احتمال

جزوه، مثال، تمرین و تست ریاضی (2) تجربی یازدهم پایۀ رشته تجربی - فصل هفتم- آمار و احتمال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

ارزشیابی تکوینی حسابان (1) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی حسابان (1) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تمرین‌های تکمیلی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی فصل چهارم- مثلثات

تمرین‌های تکمیلی حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی فصل چهارم- مثلثات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

آزمونک فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس 14 حملۀ حیدری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 12- کنایه

آزمون علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 12- کنایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال منطق پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال منطق پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال جامعه شناسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال جامعه شناسی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون میان نوبت دوم حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی فصل 1 تا 4

آزمون میان نوبت دوم حسابان (1) پایه یازدهم رشته ریاضی فصل 1 تا 4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی حسابان (1) پایۀ یازدهم فصل پنجم حد و پیوستگی

تمرین ها و نمونه سؤالات تکمیلی حسابان (1) پایۀ یازدهم فصل پنجم حد و پیوستگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت