*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97-2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم زمین شناسی پایه یازدهم مشترک رشته ریاضی و تجربی ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تستی شیمی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال تستی شیمی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحان نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی + جواب پیشنهادی خرداد 97

نمونه سوال امتحان نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی + جواب پیشنهادی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم + جواب پیشنهادی خرداد 97

نمونه سوال امتحان نوبت دوم آمار و احتمال یازدهم + جواب پیشنهادی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تفکر وسواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال تفکر وسواد رسانه ای پایه دهم-نوبت دوم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی آمادگی خرداد 97

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم رشته انسانی خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم رشته انسانی خرداد 97

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال دین و زندگی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سؤالات تستی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی + جواب محاسبۀ حد

سؤالات تستی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی + جواب محاسبۀ حد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

ارزشیابی تکوینی فارسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سؤالات تشریحی و تستی طبقه‌بندی شده علوم و فنون ادبی (2) یازدهم درس 1 تا 12

سؤالات تشریحی و تستی طبقه‌بندی شده علوم و فنون ادبی (2) یازدهم درس 1 تا 12

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

سؤالات طبقه‌بندی شده دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی و معارف + جواب درس 1 تا 18

سؤالات طبقه‌بندی شده دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته انسانی و معارف + جواب درس 1 تا 18

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

تصویر ثابت