*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


جزوه حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - تابع نمایی و حل معادلات و نامعادلات نمایی

جزوه حسابان (1) یازدهم رشته ریاضی - تابع نمایی و حل معادلات و نامعادلات نمایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

جمع بندی نکات مبحث سینتیک فصل دوم شیمی یازدهم

gama.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تستی دین و زندگی پایه دهم

دانلود نمونه سوال تستی دین و زندگی پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک پایه دهم

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک پایه دهم

gama.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

تحقیق زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - تشریح چشم گوساله

تحقیق زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - تشریح چشم گوساله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تحقیق در مورد آزبست

تحقیق در مورد آزبست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود جزوه گرامر زبان پایه دهم

دانلود جزوه گرامر زبان پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان کلاسی جغرافیا (2) پایه یازدهم انسانی - فصل 1 - ناحیه چیست؟

امتحان کلاسی جغرافیا (2) پایه یازدهم انسانی - فصل 1 - ناحیه چیست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان مستمر علوم و فنون ادبی (2) دهم دبیرستان - درس 7 تا 9

امتحان مستمر علوم و فنون ادبی (2) دهم دبیرستان - درس 7 تا 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم -نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

امتحان زیست شناسی یازدهم رشته تجربی - فصل هفتم- تولید مثل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی فصل 4 و 5

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی فصل 4 و 5

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم -نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون تستی پیشرفت تحصیلی فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - مرحله دوم- اسفند ماه

آزمون تستی پیشرفت تحصیلی فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - مرحله دوم- اسفند ماه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - فصل پنجم- ادبیات انقلاب اسلامی

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - فصل پنجم- ادبیات انقلاب اسلامی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم-نوبت دوم+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم_نوبت دوم+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

تصویر ثابت