*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سؤالات امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم + پاسخ تشریحی آمادگی خرداد 97

نمونه سؤالات امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم + پاسخ تشریحی آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی- خرداد 97

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی- خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

زیست فصل ششم از یاخته تا گیاه

زیست فصل ششم از یاخته تا گیاه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-2

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-1

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی خرداد 97-1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سول فارسی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سول فارسی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی - خرداد 97

نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم حسابان (1) پایۀ یازدهم رشته ریاضی - خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم هندسه (2) پایۀ یازدهم + پاسخ آمادگی خرداد 97

نمونه سؤال امتحانی نوبت دوم هندسه (2) پایۀ یازدهم + پاسخ آمادگی خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته‌‌ها ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فارسی (2) یازدهم + جواب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم نوبت دوم

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم نوبت دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم-نوبت دوم

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم-نوبت دوم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

ارزشیابی تکوینی فیزیک (2) پایه یازدهم رشتۀ تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف ویژه خرداد 97

نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت دوم فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف ویژه خرداد 97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت