*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال نگارش پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول ریاضی (2) یازدهم-رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول ریاضی (2) یازدهم-رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

مجموعه سوال طبقه بندی شده فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - کل کتاب

مجموعه سوال طبقه بندی شده فلسفه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - کل کتاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال زیست پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

سوالات امتحان مستمر فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - تا نیرو محرکه الکتریکی و مدارها

سوالات امتحان مستمر فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و فیزیک - تا نیرو محرکه الکتریکی و مدارها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان مستمر جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 5 و درس 6

امتحان مستمر جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 5 و درس 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال فیزیک پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

آزمون فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

آزمون فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

تصویر ثابت