*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم و پایه دوازدهم*


دانلود کتاب‌ آموزش و کار فیزیک 1 پایه دهم

دانلود کتاب‌ آموزش و کار فیزیک 1  پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم- درس 5- پایه های آوایی همسان (1)

امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم- درس 5- پایه های آوایی همسان (1)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی- فصل ششم- تقسیم یاخته

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی- فصل ششم- تقسیم یاخته

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود جزوه عالی فصل سوم زیست دهم

دانلود جزوه عالی فصل سوم زیست دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود جزوه دینی -پایه دهم

دانلود جزوه دینی -پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمونک علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم - درس 1 - تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 7 و 8 و 9

آزمونک علوم و فنون ادبی (2) پایه یازدهم - درس 1 - تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 7 و 8 و 9

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

79سوال تستی فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی - فصل 1- قسمت دوم- قانون کولن

79سوال تستی فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی - فصل 1- قسمت دوم- قانون کولن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود جزوه فیزیک-فصل4-پایه دهم

دانلود جزوه فیزیک-فصل4-پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود جزوه مثلثات ریاضی-پایه دهم

*دانلود چزوه ویژه مثلثات ریاضی-پایه دهم*

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

52سوال تستی فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

65سوال تستی با پاسخ فارسی (2) پایه یازدهم مشترک کلیه رشته ها - درس 1- نیکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک پایه دهم

دانلود نمونه سوال تستی فیزیک پایه دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود درسنامه شیمی-دهم

دانلود درسنامه شیمی-دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تستی زبان پایه دهم-درس2-3

دانلود نمونه سوال تستی زبان پایه دهم-درس2-3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تستی زبان پایه دهم-درس3-4

دانلود نمونه سوال تستی زبان پایه دهم-درس3-4

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 9- آغازگری تنها

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

آزمون تستی فارسی (2) یازدهم - درس 8- در امواج سند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تستی پایه دهم-تجربی

دانلود نمونه سوال تستی پایه دهم-تجربی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

جزوه ی برتر ترم دوم زیست شناسی دهم | فصل 4 تا 7

جزوه ی برتر ترم دوم زیست شناسی دهم | فصل 4 تا 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه سیزدهم

درس هایی از قرآن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت