*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


امتحان نوبت اول فارسی و نگارش (2) پایه یازدهم رشته های فنی و کار دانش-دیماه 96

امتحان نوبت اول فارسی و نگارش (2) پایه یازدهم رشته های فنی و کار دانش-دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

آزمون نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها دوره دوم متوسطه-فنی (هنرستان و کاردانش)

آزمون نوبت اول ریاضی (2) پایه یازدهم عمومی کلیه رشته ها دوره دوم متوسطه-فنی (هنرستان و کاردانش)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 7

نمونه سوال طبقه بندی شده تاریخ (2) پایه یازدهم رشته انسانی - درس 1 تا 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال عربی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی (2) یازدهم - درس 1 و 2

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه یازدهم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 4 تا 7

نمونه سوال امتحان علوم و فنون ادبی (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 4 تا 7

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال جغرافیای ایران پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال دینی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال دینی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم - درس 1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

دانلود نمونه سوال زبان پایه دهم-نوبت اول

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم-رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم-رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال فارسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

یلدا 1396 بر همه عزیزان مبارک!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

نمونه سوال آمادگی امتحان نوبت اول فارسی (2) یازدهم عمومی کلیه رشته ها-درس 1 تا درس 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت