*اولین و بروزترین پرتال درسی پایه دهم و پایه یازدهم*


دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال اقتصاد پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

دانلود نمونه سوال اقتصاد پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان هماهنگ ترم اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم

امتحان هماهنگ ترم اول زبان انگلیسی (2) پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم - دیماه 96

امتحان نوبت اول فارسی (2) پایه یازدهم - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال علوم فنون ادبی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

دانلود نمونه سوال علوم فنون ادبی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

امتحان نوبت اول عربی زبان قرآن (2) تخصصی پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم تجربی

امتحان نوبت اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تاریخ پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

دانلود نمونه سوال تاریخ پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه(انسانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال هندسه پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

امتحان نوبت اول دین و زندگی (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال آمادگی پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

آزمون نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

آزمون نوبت اول هندسه (2) پایه یازدهم رشته ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

امتحان نوبت اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

امتحان نوبت اول تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان پیشنهادی نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی با جواب- دیماه 96

امتحان پیشنهادی نوبت اول عربی زبان قرآن (2) پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی با جواب- دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

دانلود نمونه سوال منطق پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

دانلود نمونه سوال منطق پایه دهم-نوبت اول+پاسخنامه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی فتحانی

امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - دیماه 96

امتحان نوبت اول فلسفه پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - دیماه 96

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا شبان

تصویر ثابت